مخبر - 1397/07/10 - برنامه هفته های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه هفته های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال را اعلام کرد.‏
برنامه هفته های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش فرتاک ورزشی،

و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته هشتم

دوشنبه 23 مهر 97

گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت 14:45 – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران

مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

سه شنبه 24 مهر 97

آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته نهم

یکشنبه 29 مهر 97

مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز فارس

خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء سیمرغ

دوشنبه 30 مهر 97

نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت 15– ورزشگاه تختی ارومیه

ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه تختی انزلی

استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت 15:15 – ورزشگاه پاس قوامین تهران

کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت 18:10 – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته دهم

یکشنبه 6 آبان

گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر - ساعت 14:45– ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت 15– ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز

آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران - ساعت 15– ورزشگاه امام خمینی اراک

اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت 15– ورزشگاه انقلاب کرج

شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت 17– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته یازدهم

یکشنبه 13 آبان 97

خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء سیمرغ

شهرداری تبریز- بادران تهران - ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز

استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان - ساعت 15– ورزشگاه پاس قوامین تهران

ملوان بندر انزلی -اکسین البرز - ساعت 15– ورزشگاه تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری بوشهر - ساعت 17– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

دوشنبه 14 آبان 97

مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء رفسنجان

هفته دوازدهم

یکشنبه 20 آبان 97

بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران

آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه امام خمینی اراک

نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز

مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته سیزدهم

شنبه 26 آبان 97

ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی انزلی

استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران

کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت 15:45- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه 27 آبان 97

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک – ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران

هفته چهاردهم

شنبه 3 آذر 97

آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت 14:15- ورزشگاه امام خمینی اراک

نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه انقلاب کرج

یکشنبه 4 آذر 97

گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت 15- ورزشگاه شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان – ساعت 15- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته پانزدهم

شنبه 10 آذر 97

استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز -مس کرمان – ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری تبریز

قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز

مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت 14:15- ورزشگاه شهداء رفسنجان

یکشنبه 11 آذر 97

گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی انزلی

بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران

هفته شانزدهم

شنبه 17 آذر 97

خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان – ساعت 14- ورزشگاه شهداء سیمرغ

آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی اراک

قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز

یکشنبه 18 آذر 97

اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز – ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هفدهم

شنبه 24 آذر 97

گل گهر سیرجان- اکسین البرز – ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)سیرجان

بادران تهران -مس کرمان– ساعت 14- ورزشگاه نفت(تهرانسر) تهران

استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک – ساعت 14- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندر انزلی- نود ارومیه – ساعت 14- ورزشگاه تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
ورزشگاه   خرمشهر   البرز   مازندران   نفت و گاز   رفسنجان   مس کرمان   گل گهر سیرجان   سازمان لیگ   لیگ دسته اول   ملوان بندر انزلی   خونه به خونه   اراک   بادران تهران   شیراز   ماهشهر   تبریز   امام علی علیه السلام   انزلی   ارومیه   ورزشگاه تختی   پاس قوامین   سیزده آبان   مس رفسنجان   ورزشگاه اختصاصی   کارون   سیرجان   آلمینیوم اراک   تهرانسر   امام خمینی (ره)   فوتبال ایران  
اخبار مرتبط
اسامی داوران و برنامه هفته هفدهم لیگ یک
خوزستان اسپرت
اعلام اسامی داوران هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال
فانوس نیوز
بررسی دیدارهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران
وانا نیوز
هغته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال
وانا نیوز
لیگ دسته اول فوتبال/ توقف گل گهر مقابل استقلال جنوب
برنامه ۹۰
مس کرمان به دنبال رسیدن به صدربا شکست هم نام هم استانی وجدال
بولتن نیوز
لیگ دسته اول فوتبال| مس کرمان به دنبال رسیدن به صدر با شکست هم نام هم استانی و جدال فانوس به دستان در بابل
تسنیم
لیگ دسته اول فوتبال| تلاش گل گهر برای بازگشت به صدر و جدال پاشازاده و کاظمی
نسیم
تلاش گل گهر برای بازگشت به صدر و جدال پاشازاده و کاظمی
فرتاک نیوز
استراحت صدرنشین و دربی تهران/ ملوان با مربی جدید وارد می شود
نامه نیوز
هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال
ملیت
تلاش کرمانی ها برای ادامه یکه تازی و جدال بادران و قشقایی
بولتن نیوز
نبرد همسایه های جدول!
الف
همسایه های جدول به نبرد هم رفتند
پارس نیوز
اسامی داوران و برنامه هفته هشتم لیگ یک
خوزستان اسپرت
بررسی دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال ایران
وانا نیوز
نبرد صدرنشینی در کرمان با مربیان اروپایی /بادران مقابل تیم بدون سرمربی!
آریا
برنامه کامل نیم فصل لیگ یک اعلام شد
خوزستان اسپرت
اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال
میزان
اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول
نسیم
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد
برنا
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
فارس
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد
بانک ورزش
جنگ صدرنشینی در اراک و نبرد راحت اکسین
آریا
اخبار مرتبط
bltخوزستان اسپرت : اسامی داوران و برنامه هفته هفدهم لیگ یک
bltفانوس نیوز : اعلام اسامی داوران هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال
bltوانا نیوز : بررسی دیدارهای هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران
bltوانا نیوز : هغته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال
bltبرنامه ۹۰ : لیگ دسته اول فوتبال/ توقف گل گهر مقابل استقلال جنوب
bltبولتن نیوز : مس کرمان به دنبال رسیدن به صدربا شکست هم نام هم استانی وجدال
bltتسنیم : لیگ دسته اول فوتبال| مس کرمان به دنبال رسیدن به صدر با شکست هم نام هم استانی و جدال فانوس به دستان در بابل
bltنسیم : لیگ دسته اول فوتبال| تلاش گل گهر برای بازگشت به صدر و جدال پاشازاده و کاظمی
bltفرتاک نیوز : تلاش گل گهر برای بازگشت به صدر و جدال پاشازاده و کاظمی
bltنامه نیوز : استراحت صدرنشین و دربی تهران/ ملوان با مربی جدید وارد می شود
bltملیت : هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال
bltبولتن نیوز : تلاش کرمانی ها برای ادامه یکه تازی و جدال بادران و قشقایی
bltالف : نبرد همسایه های جدول!
bltپارس نیوز : همسایه های جدول به نبرد هم رفتند
bltخوزستان اسپرت : اسامی داوران و برنامه هفته هشتم لیگ یک
bltوانا نیوز : بررسی دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال ایران
bltآریا : نبرد صدرنشینی در کرمان با مربیان اروپایی /بادران مقابل تیم بدون سرمربی!
bltخوزستان اسپرت : برنامه کامل نیم فصل لیگ یک اعلام شد
bltمیزان : اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال
bltنسیم : اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول
bltبرنا : برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد
bltفارس : برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
bltبانک ورزش : برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد
bltآریا : جنگ صدرنشینی در اراک و نبرد راحت اکسین
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.