مخبر - 1397/07/10 - برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد

برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد
کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.‏
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شد

کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.‏

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏

هفته هشتم
دوشنبه 23 مهر 97‏
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت 14:45 – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام علی(ع) ‏ کرمان

سه شنبه 24 مهر 97‏
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته نهم
یکشنبه ‏‏29 مهر 97‏
مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز فارس
خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء سیمرغ

دوشنبه 30 مهر 97‏
نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت 15– ورزشگاه تختی ارومیه
‏ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه تختی انزلی
‏استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت 15:15 – ورزشگاه پاس قوامین تهران
‏کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت 18:10 – ورزشگاه نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر

هفته دهم
یکشنبه ‏‏6 آبان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت 14:45– ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت 15– ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت 15– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت 15– ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت 17– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته یازدهم
یکشنبه ‏‏13 آبان 97‏
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء سیمرغ
شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت 15– ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت 15– ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت 17– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

دوشنبه14 آبان 97‏
مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء رفسنجان

هفته دوازدهم
یکشنبه ‏‏20 آبان 97‏
بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز
مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته سیزدهم
شنبه 26 آبان 97‏
ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت 15:45- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ‏‏27 آبان 97‏
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته چهاردهم
شنبه 3 آذر 97‏
آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت 14:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه انقلاب کرج

یکشنبه ‏‏4 آذر 97‏
گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)‏ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت 15- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت 15- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته پانزدهم
شنبه 10 آذر 97‏
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری تبریز
قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز
مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت 14:15- ورزشگاه شهداء رفسنجان

یکشنبه ‏‏11 آذر 97‏
گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته شانزدهم
شنبه 17 آذر 97‏
خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت 14- ورزشگاه شهداء سیمرغ
آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی اراک
قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز

یکشنبه18 آذر 97‏
اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هفدهم
شنبه ‏‏24 آذر 97‏
گل گهر سیرجان- اکسین البرز ‏– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)سیرجان
بادران تهران -مس کرمان– ساعت 14- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت 14- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندر انزلی- نود ارومیه ‏– ساعت 14- ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر


محتوای این خبر به صورت خودکار از منبع خبر که مورد تایید ج.ا می باشد اخذ گردیده و بدون دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا آدرس خبر را از طریق ارتباط با ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت اقدام شود. با تشکر
کلیدواژه های این خبر
بوشهر   ورزشگاه   خرمشهر   البرز   مازندران   نفت و گاز   رفسنجان   مس کرمان   گل گهر سیرجان   لیگ دسته اول   ملوان بندر انزلی   خونه به خونه   اراک   بادران تهران   شیراز   ماهشهر   تبریز   امام علی علیه السلام   انزلی   ارومیه   ورزشگاه تختی   پاس قوامین   سیزده آبان   مس رفسنجان   ورزشگاه اختصاصی   کارون   سیرجان   آلمینیوم اراک   تهرانسر   امام خمینی (ره)   فوتبال ایران  
اخبار مرتبط
نبرد همسایه های جدول!
وانا نیوز
هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال
ملیت
تلاش کرمانی ها برای ادامه یکه تازی و جدال بادران و قشقایی
بولتن نیوز
همسایه های جدول به نبرد هم رفتند
پارس نیوز
اسامی داوران و برنامه هفته هشتم لیگ یک
خوزستان اسپرت
داوران هفته هشتم اعلام شد
صدا و سیما
بررسی دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال ایران
وانا نیوز
نبرد صدرنشینی در کرمان با مربیان اروپایی /بادران مقابل تیم بدون سرمربی!
آریا
رقابت 6 تیم برای صدرنشینی/ رونمایی از هموطن برانکو!
ملیت
برنامه کامل نیم فصل لیگ یک اعلام شد
خوزستان اسپرت
اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول
باشگاه خبرنگاران
اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال
میزان
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
خبرگزاری دانشجو
برنامه هفته های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
فرتاک ورزشی
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد
بانک ورزش
جنگ صدرنشینی در اراک و نبرد راحت اکسین
وانا نیوز
مس صدرنشین می شود؟
الف
لیگ دسته اول فوتبال|پیروزی قشقایی مقابل مشکی پوشانِ 9 نفره و برتری گل گهر برابر خونه به خونه در دیداری پرحاشیه
نسیم
فینال زودرس در کویر/جدال مربیان استقلالی و تقابل ملوان با میثاقیان
فارس
اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ دسته اول
مردم نیوز
هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال؛ فجر سپاسی و قشقایی دنبال کسب امتیاز
تسنیم
اکسین - بادران؛ یک فینال زودرس و جذاب/قوی سپید خزر در کویر
آریا
سیاه جامگان به طلبکارش رسید!
فانوس نیوز
اعلام برنامه هفته پنجم، ششم و هفتم لیگ دسته یک
فرتاک ورزشی
«آشفته بازار» به هفته دوم رسید
بولتن نیوز
دوئل استقلالی ها در تهران/تسویه حساب ملوان با فیفا؟
اخبار اقتصاد ایران
لیگ دسته اول فوتبال| «آشفته بازار» به هفته دوم رسید/ کاهش تیم در انتظار لیگ یک
اخبار اقتصاد ایران
«آشفته بازار» به هفته دوم رسید/ کاهش تیم در انتظار لیگ یک
فرتاک نیوز
حکم نابودی نفت تهران و دربی کرمان
وانا نیوز
اسامی داوران و برنامه هفته دوم لیگ یک
خوزستان اسپرت
اعلام اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال
دی اسپورت
اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته یک اعلام شد
کیهان ورزشی
اعلام داوران هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال
برنا
اسامی داوران و برنامه هفته اول لیگ یک
خوزستان اسپرت
داوران هفته اول لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد
فارس
اعلام برنامه هفته اول تا هفتم لیگ یک فوتبال
خوزنیوز
برنامه هفته اول تا هفتم فصل جدید لیگ آزادگان
پانا
اعلام برنامه هفته های اول تا هفتم لیگ دسته اول فوتبال
افکار نیوز
اعلام برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول
آنا نیوز
برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول
برترین ها
اخبار مرتبط
bltوانا نیوز : نبرد همسایه های جدول!
bltملیت : هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال
bltبولتن نیوز : تلاش کرمانی ها برای ادامه یکه تازی و جدال بادران و قشقایی
bltپارس نیوز : همسایه های جدول به نبرد هم رفتند
bltخوزستان اسپرت : اسامی داوران و برنامه هفته هشتم لیگ یک
bltصدا و سیما : داوران هفته هشتم اعلام شد
bltوانا نیوز : بررسی دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال ایران
bltآریا : نبرد صدرنشینی در کرمان با مربیان اروپایی /بادران مقابل تیم بدون سرمربی!
bltملیت : رقابت 6 تیم برای صدرنشینی/ رونمایی از هموطن برانکو!
bltخوزستان اسپرت : برنامه کامل نیم فصل لیگ یک اعلام شد
bltباشگاه خبرنگاران : اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول
bltمیزان : اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال
bltخبرگزاری دانشجو : برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
bltفرتاک ورزشی : برنامه هفته های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد
bltبانک ورزش : برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد
bltوانا نیوز : جنگ صدرنشینی در اراک و نبرد راحت اکسین
bltالف : مس صدرنشین می شود؟
bltنسیم : لیگ دسته اول فوتبال|پیروزی قشقایی مقابل مشکی پوشانِ 9 نفره و برتری گل گهر برابر خونه به خونه در دیداری پرحاشیه
bltفارس : فینال زودرس در کویر/جدال مربیان استقلالی و تقابل ملوان با میثاقیان
bltمردم نیوز : اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ دسته اول
bltتسنیم : هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال؛ فجر سپاسی و قشقایی دنبال کسب امتیاز
bltآریا : اکسین - بادران؛ یک فینال زودرس و جذاب/قوی سپید خزر در کویر
bltفانوس نیوز : سیاه جامگان به طلبکارش رسید!
bltفرتاک ورزشی : اعلام برنامه هفته پنجم، ششم و هفتم لیگ دسته یک
bltبولتن نیوز : «آشفته بازار» به هفته دوم رسید
bltاخبار اقتصاد ایران : دوئل استقلالی ها در تهران/تسویه حساب ملوان با فیفا؟
bltاخبار اقتصاد ایران : لیگ دسته اول فوتبال| «آشفته بازار» به هفته دوم رسید/ کاهش تیم در انتظار لیگ یک
bltفرتاک نیوز : «آشفته بازار» به هفته دوم رسید/ کاهش تیم در انتظار لیگ یک
bltوانا نیوز : حکم نابودی نفت تهران و دربی کرمان
bltخوزستان اسپرت : اسامی داوران و برنامه هفته دوم لیگ یک
bltدی اسپورت : اعلام اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال
bltکیهان ورزشی : اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته یک اعلام شد
bltبرنا : اعلام داوران هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال
bltخوزستان اسپرت : اسامی داوران و برنامه هفته اول لیگ یک
bltفارس : داوران هفته اول لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد
bltخوزنیوز : اعلام برنامه هفته اول تا هفتم لیگ یک فوتبال
bltپانا : برنامه هفته اول تا هفتم فصل جدید لیگ آزادگان
bltافکار نیوز : اعلام برنامه هفته های اول تا هفتم لیگ دسته اول فوتبال
bltآنا نیوز : اعلام برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول
bltبرترین ها : برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.