مخبر - 1397/07/10 - اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول

اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول
کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.‏
اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول

به گزارش"دی اسپورت" و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏

هفته هشتم - دوشنبه 23 مهر 97‏

گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت 14:45 – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام علی(ع) ‏ کرمان

سه شنبه 24 مهر 97‏

آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز

شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته نهم - یکشنبه ‏‏29 مهر 97‏

مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز فارس

خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء سیمرغ

دوشنبه 30 مهر 97‏

نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت 15– ورزشگاه تختی ارومیه

‏ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه تختی انزلی

‏استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت 15:15 – ورزشگاه پاس قوامین تهران

‏کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت 18:10 – ورزشگاه نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر

هفته دهم - یکشنبه ‏‏6 آبان

گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت 14:45– ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت 15– ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز

آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت 15– ورزشگاه امام خمینی اراک

اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت 15– ورزشگاه انقلاب کرج

شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت 17– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته یازدهم - یکشنبه ‏‏13 آبان 97‏

خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء سیمرغ

شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز

استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت 15– ورزشگاه پاس قوامین تهران

ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت 15– ورزشگاه تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت 17– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

دوشنبه 14 آبان 97‏

مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء رفسنجان

هفته دوازدهم - یکشنبه ‏‏20 آبان 97‏

بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه امام خمینی اراک

نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز

مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته سیزدهم - شنبه 26 آبان 97‏

ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی انزلی

استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران

کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت 15:45- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ‏‏27 آبان 97‏

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز

بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته چهاردهم - شنبه 3 آذر 97‏

آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت 14:15- ورزشگاه امام خمینی اراک

نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی ارومیه

اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه انقلاب کرج

یکشنبه ‏‏4 آذر 97‏

گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)‏ سیرجان

فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت 15- ورزشگاه شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت 15- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته پانزدهم - شنبه 10 آذر 97‏

استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری تبریز

قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز

مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت 14:15- ورزشگاه شهداء رفسنجان


یکشنبه ‏‏11 آذر 97‏


گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان

ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی انزلی

بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته شانزدهم - شنبه 17 آذر 97‏

خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت 14- ورزشگاه شهداء سیمرغ

آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی اراک

قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز


یکشنبه18 آذر 97‏


اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هفدهم - شنبه ‏‏24 آذر 97‏


گل گهر سیرجان- اکسین البرز– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)سیرجان

بادران تهران -مس کرمان– ساعت 14- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت 14- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز

ملوان بندر انزلی- نود ارومیه - ساعت 14- ورزشگاه تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهرمحتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
اخبار مرتبط

 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.