مخبر - 1397/07/10 - برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد

برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد
بانک ورزش - کميته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم ليگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.
برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ یک اعلام شد

بانک ورزش - کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل98-97 را اعلام کرد.‏

به گزارش بانک ورزش و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏


هفته هشتم
دوشنبه 23 مهر 97‏
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت 14:45 – ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام علی(ع) ‏ کرمان
سه شنبه 24 مهر 97‏
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت 17:15 – ورزشگاه شهداء ماهشهر


هفته نهم
یکشنبه ‏‏29 مهر 97‏
مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت 15:15 – ورزشگاه پارس شیراز فارس
خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 15:15 – ورزشگاه شهداء سیمرغ

دوشنبه 30 مهر 97‏
نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت 15– ورزشگاه تختی ارومیه
‏ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:15 – ورزشگاه تختی انزلی
‏استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت 15:15 – ورزشگاه پاس قوامین تهران
‏کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت 18:10 – ورزشگاه نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر

هفته دهم

یکشنبه ‏‏6 آبان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت 14:45– ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت 15– ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت 15– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت 15– ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت 17– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته یازدهم

یکشنبه ‏‏13 آبان 97‏
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء سیمرغ
شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت 15– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت 15– ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت 15– ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت 15– ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت 17– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
دوشنبه14 آبان 97‏
مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت 14:45– ورزشگاه شهداء رفسنجان


هفته دوازدهم

یکشنبه ‏‏20 آبان 97‏
بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز
مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت 15:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر

هفته سیزدهم

شنبه 26 آبان 97‏
ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت 14:30- ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت 15:45- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ‏‏27 آبان 97‏
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:30- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته چهاردهم

شنبه 3 آذر 97‏
آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت 14:15- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه انقلاب کرج
یکشنبه ‏‏4 آذر 97‏
گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)‏ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت 15- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت 15- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته پانزدهم

شنبه 10 آذر 97‏
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت 14:15- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه شهرداری تبریز
قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15- ورزشگاه پارس شیراز
مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت 14:15- ورزشگاه شهداء رفسنجان
یکشنبه ‏‏11 آذر 97‏
گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت 14:15- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

هفته شانزدهم
شنبه 17 آذر 97‏
خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت 14- ورزشگاه شهداء سیمرغ
آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت 14- ورزشگاه امام خمینی اراک
قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز
یکشنبه18 آذر 97‏
اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت 14:30- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت 14:30- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هفدهم

شنبه ‏‏24 آذر 97‏
گل گهر سیرجان- اکسین البرز ‏– ساعت 14- ورزشگاه امام علی(ع)سیرجان
بادران تهران -مس کرمان– ساعت 14- ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت 14- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت 14- ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندر انزلی- نود ارومیه ‏– ساعت 14- ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت 14:30- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

 • لیگ یک
 • لیگ آزادگان
 • هفته هشتم لیگ یک

 • محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
  اخبار مرتبط

   |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

  مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
  مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.