مخبر - 1397/07/07 - نتایج و برنامه سری A ایتالیا 19 - 2018

نتایج و برنامه سری A ایتالیا 19 - 2018
نتایج و برنامه سری A فوتبال ایتالیا به این شرح است:
نتایج و برنامه سری A ایتالیا 19 - 2018

به گزارش جی پلاس؛ برنامه مسابقات فوتبال سری A ایتالیا در فصل 19- 2018 مشاهده می کنید:

هفته هفتم

شنبه 7 مهر 1397

آاس رم 3 - یک لاتزیو

یوونتوس 3 - یک ناپولی

اینتر 2 - صفر کالیاری

یکشنبه 8 مهر 1397

بولونیا - اودینزه / 14:00

کیه وو - تورینو / 16:30

فیورنتینا - آتالانتا / 16:30

فروزینونه - جنوا / 16:30

پارما - امپولی / 19:30

ساسولو - آث میلان / 22:00

دوشنبه 9 مهر 1397

سامپدوریا - اسپال / 22:00

هفته هشتم

جمعه 13 مهر 1397

تورینو - فروزینونه / 22:00

شنبه 14 مهر 1397

کالیاری - بولونیا / 16:30

اودینزه - یوونتوس / 19:30

امپولی - آاس رم / 22:00

یکشنبه 15 مهر 1397

جنوا - پارما / 14:00

لاتزیو - فیورنتینا / 16:30

آث میلان - کیه وو / 16:30

آتالانتا - سامپدوریا / 16:30

ناپولی - ساسولو / 19:30

اسپال - اینتر / 22:00

هفته نهم

شنبه 28 مهر 1397

آاس رم - اسپال / 16:30

یوونتوس - جنوا / 19:30

اودینزه - ناپولی / 22:00

یکشنبه 29 مهر 1397

فروزینونه - امپولی / 14:00

بولونیا - تورینو / 16:30

کیه وو - آتالانتا / 16:30

پارما - لاتزیو / 16:30

سامپدوریا - ساسولو / 16:30

فیورنتینا - کالیاری/ 19:30

اینتر - آث میلان / 22:00

هفته دهم

یکشنبه 6 آبان 1397

آتالانتا - پارما / 17:30

کالیاری - کیه وو / 17:30

امپولی - یوونتوس / 17:30

جنوا - اودینزه / 17:30

لاتزیو - اینتر / 17:30

آث میلان - سامپدوریا / 17:30

ناپولی - آاس رم / 17:30

ساسولو - بولونیا / 17:30

اسپال - فروزینونه / 17:30

تورینو – فیورنتینا / 17:30

هفته یازدهم

یکشنبه 13 آبان 1397

بولونیا - آتالانتا / 17:30

کیه وو - ساسولو / 17:30

فیورنتینا - آاس رم / 17:30

اینتر - جنوا / 17:30

یوونتوس - کالیاری / 17:30

لاتزیو - اسپال / 17:30

ناپولی - امپولی /17:30

پارما - فروزینونه / 17:30

سامپدوریا - تورینو / 17:30

اودینزه - آث میلان / 17:30

هفته دوازدهم

یکشنبه 20 آبان 1397

آتالانتا - اینتر / 17:30

کیه وو - بولونیا / 17:30

امپولی - اودینزه / 17:30

فروزینونه - فیورنتینا / 17:30

جنوا - ناپولی / 17:30

آث میلان - یوونتوس / 17:30

آاس رم - سامپدوریا / 17:30

ساسولو - لاتزیو / 17:30

اسپال - کالیاری / 17:30

تورینو - پارما / 17:30

هفته سیزدهم

یکشنبه 4 آذر 1397

بولونیا - فیورنتینا / 17:30

کالیاری - تورینو / 17:30

امپولی - آتالانتا / 17:30

جنوا - سامپدوریا / 17:30

اینتر - فروزینونه / 17:30

یوونتوس - اسپال / 17:30

لاتزیو - آث میلان / 17:30

ناپولی - کیه وو / 17:30

پارما - ساسولو / 17:30

اودینزه - آاس رم/ 17:30

هفته چهاردهم

یکشنبه 11 آذر 1397

آتالانتا - ناپولی/ 17:30

کیه وو – لاتزیو / 17:30

فیورنتینا - یوونتوس / 17:30

فروزینونه - کالیاری / 17:30

آث میلان - پارما / 17:30

آاس رم - اینتر / 17:30

سامپدوریا - بولونیا / 17:30

ساسولو - اودینزه / 17:30

اسپال – امپولی / 17:30

تورینو - جنوا / 17:30

هفته پانزدهم

یکشنبه 18 آذر 1397

کالیاری - آاس رم / 17:30

امپولی - بولونیا / 17:30

جنوا - اسپال / 17:30

یوونتوس - اینتر / 17:30

لاتزیو - سامپدوریا / 17:30

آث میلان - تورینو / 17:30

ناپولی - فروزینونه / 17:30

پارما - کیه وو / 17:30

ساسولو - فیورنتینا / 17:30

اودینزه - آتالانتا / 17:30

هفته شانزدهم

یکشنبه 25 آذر 1397

آتالانتا - لاتزیو / 17:30

بولونیا - آث میلان / 17:30

کالیاری - ناپولی / 17:30

فیورنتینا - امپولی / 17:30

فروزینونه - ساسولو / 17:30

اینتر - اودینزه / 17:30

آاس رم - جنوا / 17:30

سامپدوریا - پارما / 17:30

اسپال - کیه وو / 17:30

تورینو - یوونتوس /17:30

هفته هفدهم

شنبه 1 دی 1397

کیه وو - اینتر / 17:30

امپولی - سامپدوریا / 17:30

جنوا - آتالانتا / 17:30

یوونتوس - آاس رم / 17:30

لاتزیو - کالیاری / 17:30

آث میلان - فیورنتینا/ 17:30

ناپولی - اسپال / 17:30

پارما – بولونیا /17:30

ساسولو - تورینو / 17:30

اودینزه - فروزینونه / 17:30

هفته هجدهم

آتالانتا - یوونتوس / 17:30

بولونیا - لاتزیو / 17:30

فیورنتینا - پارما / 17:30

فروزینونه - آث میلان / 17:30

اینتر - ناپولی / 17:30

آاس رم - ساسولو / 17:30

سامپدوریا - کیه وو / 17:30

اسپال - اودینزه / 17:30

تورینو - امپولی /17:30

کالیاری - جنوا / 17:30

هفته نوزدهم

شنبه 8 دی 1397

کیه وو – فروزینونه/ 17:30

امپولی - اینتر / 17:30

جنوا - فیورنتینا / 17:30

یوونتوس - سامپدوریا / 17:30

لاتزیو - تورینو / 17:30

آث میلان - اسپال / 17:30

ناپولی - بولونیا / 17:30

پارما - آاس رم / 17:30

ساسولو – آتالانتا /17:30

اودینزه – کالیاری/ 17:30

برنامه مسابقات فوتبال سری A نیز به شرح ذیل است:

هفته اول

شنبه 27 مرداد 1397

کیه وو 2 - 3 یوونتوس

لاتزیو1 - 2 ناپولی

یکشنبه 28 مرداد 1397

تورینو 0 - 1 آاس رم

آث میلان - جنوا (معوقه)

پارما 2 – 2 اودینزه

ساسولو 1 - 0 اینتر

امپولی 2 - 0 کالیاری

بولونیا 0 - 1 اسپال

دوشنبه 29 مرداد 1397

آتالانتا 4 - 0 فروزینونه

چهارشنبه 28 شهریور 1397

سامپدوریا 1 - 1 فیورنتینا

هفته دوم

شنبه 3 شهریور 1397

یوونتوس 2 - 0 لاتزیو

ناپولی 3 - 2 آث میلان

یکشنبه 4 شهریور 1397

اسپال 1 - 0 پارما

اودینزه 1 - 0 سامپدوریا

کالیاری 2 - 2 ساسولو

فیورنتینا 6 - 1 کیه وو

فروزینونه 0 - 0 بولونیا

جنوا 2 - 1 امپولی

اینتر 2 - 2 تورینو

دوشنبه 5 شهریور 1397

آاس رم 3 - 3 آتالانتا

هفته سوم

جمعه 9 شهریور 1397

آث میلان 2 – 1 آاس رم

شنبه 10 شهریور 1397

بولونیا 0 - 3 اینتر

پارما 1 - 2 یوونتوس

یکشنبه 11 شهریور 1397

فیورنتینا 1 - 0اودینزه

لاتزیو 1 - 0 فروزینونه

کیه وو 0 - 0 امپولی

سامپدوریا 3 - 0ناپولی

ساسولو5 - 3 جنوا

تورینو 1 - 0 اسپال

آتالانتا0 - 1 کالیاری

هفته چهارم

شنبه 24 شهریور 1397

اینتر 0 - 1 پارما

ناپولی 1 - 0 فیورنتینا

فروزینونه 0 – 5 سامپدوریا

یکشنبه 25 شهریور 1397

آاس رم 2 - 2 کیه وو

یوونتوس 2 - 1 ساسولو

جنوا 1 - 0 بولونیا

اودینزه 1 - 1 تورینو

امپولی 0 - 1 لاتزیو

کالیاری 1 - 1 آث میلان

دوشنبه 26 شهریور 1397

اسپال 2 – 0 آتالانتا

هفته پنجم

جمعه 30 شهریور 1397

ساسولو 3 - 1 امپولی

شنبه 31 شهریور 1397

پارما 2 - 0 کالیاری

فیورنتینا 3 - 0 اسپال

سامپدوریا 0 - 1 اینتر

یکشنبه 1 مهر 1397

تورینو 1 - 3 ناپولی

لاتزیو 4 - 1 جنوا

بولونیا 2 - 0 آاس رم

کیه وو 0 - 2 اودینزه

آث میلان 2 - 2 آتالانتا

فروزینونه 0 – 2 یوونتوس

هفته ششم

ﺳﻪشنبه 3 مهر 1397

اینتر 2 - 1 فیورنتینا

چهارشنبه 4 مهر 1397

اودینزه 1 - 2 لاتزیو

آتالانتا 0 - 0 تورینو

کالیاری 0 - 0 سامپدوریا

جنوا 2 - 0 کیه وو

آاس رم 4 - 0 فروزینونه

ناپولی 3 - 0 پارما

یوونتوس 2 - 0 بولونیا

پنجشنبه 5 مهر 1397

اسپال 0 - 2 ساسولو

امپولی 1 - 1 آث میلان

برنامه مسابقات فوتبال سری A نیز به شرح ذیل است:

هفته اول

شنبه 27 مرداد 1397

کیه وو 2 - 3 یوونتوس

لاتزیو1 - 2 ناپولی

یکشنبه 28 مرداد 1397

تورینو 0 - 1 آاس رم

آث میلان - جنوا (معوقه)

پارما 2 - 2 اودینزه

ساسولو 1 - 0 اینتر

امپولی 2 - 0 کالیاری

بولونیا 0 - 1 اسپال

دوشنبه 29 مرداد 1397

آتالانتا 4 - 0 فروزینونه

چهارشنبه 28 شهریور 1397

سامپدوریا 1 - 1 فیورنتینا

هفته دومشنبه 3 شهریور 1397

یوونتوس 2 - 0 لاتزیو

ناپولی 3 - 2 آث میلان

یکشنبه 4 شهریور 1397

اسپال 1 - 0 پارما

اودینزه 1 - 0 سامپدوریا

کالیاری 2 - 2 ساسولو

فیورنتینا 6 - 1 کیه وو

فروزینونه 0 - 0 بولونیا

جنوا 2 - 1 امپولی

اینتر 2 - 2 تورینو

دوشنبه 5 شهریور 1397

آاس رم 3 - 3 آتالانتا

مشاهده جدول کامل س


محتوای این خبر به صورت خودکار از منبع خبر که مورد تایید ج.ا می باشد اخذ گردیده و بدون دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا آدرس خبر را از طریق ارتباط با ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت اقدام شود. با تشکر
کلیدواژه های این خبر
ایتالیا   آتالانتا   اینتر   لاتزیو   آث میلان   ناپولی   کالیاری   یوونتوس   جنوا   تورینو   میلان   ساسولو   بولونیا   پارما   مسابقات فوتبال   کیه وو   سری A   اودینزه   سیزده آبان   سامپدوریا   اسپال   تیم فوتبال فیورنتینا  
اخبار مرتبط
توقف فیورنتینا در سری آ ایتالیا
ایرنا
هفته 11 سری A، هفته دیدارهای پرگل
همشهری آنلاین
لیگ های فوتبال اروپا/ سیتیزن ها حریفشان را گلباران کردند
کیهان ورزشی
هفته 10 سری A؛ مرتنس ناپولی را از شکست نجات داد
همشهری آنلاین
لیورپول به صدر جدول لیگ برتر انگلیس صعود کرد
شبکه خبر
یوونتوس شکست را با پیروزی عوض کرد
ایرنا
پیروزی اینتر و شکست میلان
شبکه خبر
فوتبال جهان| لاتزیو به یکقدمی ناپولی رسید
نسیم
ناپولی امیدوار شد
ایرنا
یوونتوس بالاخره متوقف شد
ایرنا
هفته 8 سری A؛ برد یووه با گل ‍CR7
همشهری آنلاین
لیگ های فوتبال اروپا/ تساوی آبی اناری ها در مستایا
کیهان ورزشی
توقف بارسلونا در لیگای اسپانیا
شبکه خبر
سامپدوریا 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد
پارس نیوز
پیروزی میلان برابر کیه وو با درخشش هیگواین
ایرنا
میلان پوست انداخت /لاتزیو همچنان بیخ گوش ناپولی؛3 امتیاز ارزشمند سامپدوریا
وانا نیوز
ادامه پیروزی های میلان با درخشش ایگواین
برترین ها
کالیاری به شرایط خود سروسامان بخشید
ایرنا
سامپدوریا برابر اسپال به برتری رسید
اخبار اقتصاد ایران
هفته 7 سری A؛ ادامه صدرنشینی قاطعانه یووه
همشهری آنلاین
پیروزی قاطع میلان بعد از سه تساوی
اخبار اقتصاد ایران
لیگ های فوتبال اروپا/ شکست ناباورانه بارسا و رئال
کیهان ورزشی
یووه همچنان می تازد
اخبار اقتصاد ایران
یوونتوس به ششمین برد متوالی رسید
اخبار اقتصاد ایران
یوونتوس 2-0 بولونیا: بانوی پیربه پیروزی هایش ادامه داد
فرتاک نیوز
یوونتوس 2-0 بولونیا: بانوی پیربه پیروزی هایش ادامه داد/ رم با برتری پرگل به اوضاعش سر و سامان بخشید
فرتاک ورزشی
یوونتوس 18 امتیازی شد؛برتری قاطع ناپولی و رم مقابل رقبا
فارس
فوتبال جهان| یوونتوس به پیروزی هایش ادامه داد/ رم با برتری پرگل به اوضاعش سر و سامان بخشید
تسنیم
هفته 5 سری A؛ صعود ناپولی به رده دوم جدول
همشهری آنلاین
هفته پنجم سری A در یک نگاه
دی اسپورت
فوتبال جهان| ناپولی با پیروزی در تورین به یوونتوس رسید
تسنیم
خوشبختی اینترمیلان در دقیقه 94
نسیم
پارما به دومین پیروزی فصل رسید
ایرنا
درخشش رونالدو در هفته چهارم سری A
انصاف نیوز
هفته چهارم سری A با دبل رونالدو و حرکت زشت کاستا
ایسنا
پای رونالدو به گلزنی در سری آ ایتالیا باز شد
انتخاب
آ.اس.رم برد را با تساوی عوض کرد
ایرنا
برتری ارزشمند ناپولی مقابل فیورنتینا
ایرنا
دومین شکست فصل اینترمیلان رقم خورد
ایرنا
تیم منتخب هفته سوم سری آ ایتالیا
ورزش 3
اخبار مرتبط
bltایرنا : توقف فیورنتینا در سری آ ایتالیا
bltهمشهری آنلاین : هفته 11 سری A، هفته دیدارهای پرگل
bltکیهان ورزشی : لیگ های فوتبال اروپا/ سیتیزن ها حریفشان را گلباران کردند
bltهمشهری آنلاین : هفته 10 سری A؛ مرتنس ناپولی را از شکست نجات داد
bltشبکه خبر : لیورپول به صدر جدول لیگ برتر انگلیس صعود کرد
bltایرنا : یوونتوس شکست را با پیروزی عوض کرد
bltشبکه خبر : پیروزی اینتر و شکست میلان
bltنسیم : فوتبال جهان| لاتزیو به یکقدمی ناپولی رسید
bltایرنا : ناپولی امیدوار شد
bltایرنا : یوونتوس بالاخره متوقف شد
bltهمشهری آنلاین : هفته 8 سری A؛ برد یووه با گل ‍CR7
bltکیهان ورزشی : لیگ های فوتبال اروپا/ تساوی آبی اناری ها در مستایا
bltشبکه خبر : توقف بارسلونا در لیگای اسپانیا
bltپارس نیوز : سامپدوریا 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد
bltایرنا : پیروزی میلان برابر کیه وو با درخشش هیگواین
bltوانا نیوز : میلان پوست انداخت /لاتزیو همچنان بیخ گوش ناپولی؛3 امتیاز ارزشمند سامپدوریا
bltبرترین ها : ادامه پیروزی های میلان با درخشش ایگواین
bltایرنا : کالیاری به شرایط خود سروسامان بخشید
bltاخبار اقتصاد ایران : سامپدوریا برابر اسپال به برتری رسید
bltهمشهری آنلاین : هفته 7 سری A؛ ادامه صدرنشینی قاطعانه یووه
bltاخبار اقتصاد ایران : پیروزی قاطع میلان بعد از سه تساوی
bltکیهان ورزشی : لیگ های فوتبال اروپا/ شکست ناباورانه بارسا و رئال
bltاخبار اقتصاد ایران : یووه همچنان می تازد
bltاخبار اقتصاد ایران : یوونتوس به ششمین برد متوالی رسید
bltفرتاک نیوز : یوونتوس 2-0 بولونیا: بانوی پیربه پیروزی هایش ادامه داد
bltفرتاک ورزشی : یوونتوس 2-0 بولونیا: بانوی پیربه پیروزی هایش ادامه داد/ رم با برتری پرگل به اوضاعش سر و سامان بخشید
bltفارس : یوونتوس 18 امتیازی شد؛برتری قاطع ناپولی و رم مقابل رقبا
bltتسنیم : فوتبال جهان| یوونتوس به پیروزی هایش ادامه داد/ رم با برتری پرگل به اوضاعش سر و سامان بخشید
bltهمشهری آنلاین : هفته 5 سری A؛ صعود ناپولی به رده دوم جدول
bltدی اسپورت : هفته پنجم سری A در یک نگاه
bltتسنیم : فوتبال جهان| ناپولی با پیروزی در تورین به یوونتوس رسید
bltنسیم : خوشبختی اینترمیلان در دقیقه 94
bltایرنا : پارما به دومین پیروزی فصل رسید
bltانصاف نیوز : درخشش رونالدو در هفته چهارم سری A
bltایسنا : هفته چهارم سری A با دبل رونالدو و حرکت زشت کاستا
bltانتخاب : پای رونالدو به گلزنی در سری آ ایتالیا باز شد
bltایرنا : آ.اس.رم برد را با تساوی عوض کرد
bltایرنا : برتری ارزشمند ناپولی مقابل فیورنتینا
bltایرنا : دومین شکست فصل اینترمیلان رقم خورد
bltورزش 3 : تیم منتخب هفته سوم سری آ ایتالیا
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط
 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.