مخبر - 1397/07/07 - نتایج و برنامه سری A ایتالیا 19 - 2018

نتایج و برنامه سری A ایتالیا 19 - 2018
نتایج و برنامه سری A فوتبال ایتالیا به این شرح است:
نتایج و برنامه سری A ایتالیا 19 - 2018

به گزارش جی پلاس؛ برنامه مسابقات فوتبال سری A ایتالیا در فصل 19- 2018 مشاهده می کنید:

هفته هفتم

شنبه 7 مهر 1397

آاس رم 3 - یک لاتزیو

یوونتوس 3 - یک ناپولی

اینتر 2 - صفر کالیاری

یکشنبه 8 مهر 1397

بولونیا - اودینزه / 14:00

کیه وو - تورینو / 16:30

فیورنتینا - آتالانتا / 16:30

فروزینونه - جنوا / 16:30

پارما - امپولی / 19:30

ساسولو - آث میلان / 22:00

دوشنبه 9 مهر 1397

سامپدوریا - اسپال / 22:00

هفته هشتم

جمعه 13 مهر 1397

تورینو - فروزینونه / 22:00

شنبه 14 مهر 1397

کالیاری - بولونیا / 16:30

اودینزه - یوونتوس / 19:30

امپولی - آاس رم / 22:00

یکشنبه 15 مهر 1397

جنوا - پارما / 14:00

لاتزیو - فیورنتینا / 16:30

آث میلان - کیه وو / 16:30

آتالانتا - سامپدوریا / 16:30

ناپولی - ساسولو / 19:30

اسپال - اینتر / 22:00

هفته نهم

شنبه 28 مهر 1397

آاس رم - اسپال / 16:30

یوونتوس - جنوا / 19:30

اودینزه - ناپولی / 22:00

یکشنبه 29 مهر 1397

فروزینونه - امپولی / 14:00

بولونیا - تورینو / 16:30

کیه وو - آتالانتا / 16:30

پارما - لاتزیو / 16:30

سامپدوریا - ساسولو / 16:30

فیورنتینا - کالیاری/ 19:30

اینتر - آث میلان / 22:00

هفته دهم

یکشنبه 6 آبان 1397

آتالانتا - پارما / 17:30

کالیاری - کیه وو / 17:30

امپولی - یوونتوس / 17:30

جنوا - اودینزه / 17:30

لاتزیو - اینتر / 17:30

آث میلان - سامپدوریا / 17:30

ناپولی - آاس رم / 17:30

ساسولو - بولونیا / 17:30

اسپال - فروزینونه / 17:30

تورینو – فیورنتینا / 17:30

هفته یازدهم

یکشنبه 13 آبان 1397

بولونیا - آتالانتا / 17:30

کیه وو - ساسولو / 17:30

فیورنتینا - آاس رم / 17:30

اینتر - جنوا / 17:30

یوونتوس - کالیاری / 17:30

لاتزیو - اسپال / 17:30

ناپولی - امپولی /17:30

پارما - فروزینونه / 17:30

سامپدوریا - تورینو / 17:30

اودینزه - آث میلان / 17:30

هفته دوازدهم

یکشنبه 20 آبان 1397

آتالانتا - اینتر / 17:30

کیه وو - بولونیا / 17:30

امپولی - اودینزه / 17:30

فروزینونه - فیورنتینا / 17:30

جنوا - ناپولی / 17:30

آث میلان - یوونتوس / 17:30

آاس رم - سامپدوریا / 17:30

ساسولو - لاتزیو / 17:30

اسپال - کالیاری / 17:30

تورینو - پارما / 17:30

هفته سیزدهم

یکشنبه 4 آذر 1397

بولونیا - فیورنتینا / 17:30

کالیاری - تورینو / 17:30

امپولی - آتالانتا / 17:30

جنوا - سامپدوریا / 17:30

اینتر - فروزینونه / 17:30

یوونتوس - اسپال / 17:30

لاتزیو - آث میلان / 17:30

ناپولی - کیه وو / 17:30

پارما - ساسولو / 17:30

اودینزه - آاس رم/ 17:30

هفته چهاردهم

یکشنبه 11 آذر 1397

آتالانتا - ناپولی/ 17:30

کیه وو – لاتزیو / 17:30

فیورنتینا - یوونتوس / 17:30

فروزینونه - کالیاری / 17:30

آث میلان - پارما / 17:30

آاس رم - اینتر / 17:30

سامپدوریا - بولونیا / 17:30

ساسولو - اودینزه / 17:30

اسپال – امپولی / 17:30

تورینو - جنوا / 17:30

هفته پانزدهم

یکشنبه 18 آذر 1397

کالیاری - آاس رم / 17:30

امپولی - بولونیا / 17:30

جنوا - اسپال / 17:30

یوونتوس - اینتر / 17:30

لاتزیو - سامپدوریا / 17:30

آث میلان - تورینو / 17:30

ناپولی - فروزینونه / 17:30

پارما - کیه وو / 17:30

ساسولو - فیورنتینا / 17:30

اودینزه - آتالانتا / 17:30

هفته شانزدهم

یکشنبه 25 آذر 1397

آتالانتا - لاتزیو / 17:30

بولونیا - آث میلان / 17:30

کالیاری - ناپولی / 17:30

فیورنتینا - امپولی / 17:30

فروزینونه - ساسولو / 17:30

اینتر - اودینزه / 17:30

آاس رم - جنوا / 17:30

سامپدوریا - پارما / 17:30

اسپال - کیه وو / 17:30

تورینو - یوونتوس /17:30

هفته هفدهم

شنبه 1 دی 1397

کیه وو - اینتر / 17:30

امپولی - سامپدوریا / 17:30

جنوا - آتالانتا / 17:30

یوونتوس - آاس رم / 17:30

لاتزیو - کالیاری / 17:30

آث میلان - فیورنتینا/ 17:30

ناپولی - اسپال / 17:30

پارما – بولونیا /17:30

ساسولو - تورینو / 17:30

اودینزه - فروزینونه / 17:30

هفته هجدهم

آتالانتا - یوونتوس / 17:30

بولونیا - لاتزیو / 17:30

فیورنتینا - پارما / 17:30

فروزینونه - آث میلان / 17:30

اینتر - ناپولی / 17:30

آاس رم - ساسولو / 17:30

سامپدوریا - کیه وو / 17:30

اسپال - اودینزه / 17:30

تورینو - امپولی /17:30

کالیاری - جنوا / 17:30

هفته نوزدهم

شنبه 8 دی 1397

کیه وو – فروزینونه/ 17:30

امپولی - اینتر / 17:30

جنوا - فیورنتینا / 17:30

یوونتوس - سامپدوریا / 17:30

لاتزیو - تورینو / 17:30

آث میلان - اسپال / 17:30

ناپولی - بولونیا / 17:30

پارما - آاس رم / 17:30

ساسولو – آتالانتا /17:30

اودینزه – کالیاری/ 17:30

برنامه مسابقات فوتبال سری A نیز به شرح ذیل است:

هفته اول

شنبه 27 مرداد 1397

کیه وو 2 - 3 یوونتوس

لاتزیو1 - 2 ناپولی

یکشنبه 28 مرداد 1397

تورینو 0 - 1 آاس رم

آث میلان - جنوا (معوقه)

پارما 2 – 2 اودینزه

ساسولو 1 - 0 اینتر

امپولی 2 - 0 کالیاری

بولونیا 0 - 1 اسپال

دوشنبه 29 مرداد 1397

آتالانتا 4 - 0 فروزینونه

چهارشنبه 28 شهریور 1397

سامپدوریا 1 - 1 فیورنتینا

هفته دوم

شنبه 3 شهریور 1397

یوونتوس 2 - 0 لاتزیو

ناپولی 3 - 2 آث میلان

یکشنبه 4 شهریور 1397

اسپال 1 - 0 پارما

اودینزه 1 - 0 سامپدوریا

کالیاری 2 - 2 ساسولو

فیورنتینا 6 - 1 کیه وو

فروزینونه 0 - 0 بولونیا

جنوا 2 - 1 امپولی

اینتر 2 - 2 تورینو

دوشنبه 5 شهریور 1397

آاس رم 3 - 3 آتالانتا

هفته سوم

جمعه 9 شهریور 1397

آث میلان 2 – 1 آاس رم

شنبه 10 شهریور 1397

بولونیا 0 - 3 اینتر

پارما 1 - 2 یوونتوس

یکشنبه 11 شهریور 1397

فیورنتینا 1 - 0اودینزه

لاتزیو 1 - 0 فروزینونه

کیه وو 0 - 0 امپولی

سامپدوریا 3 - 0ناپولی

ساسولو5 - 3 جنوا

تورینو 1 - 0 اسپال

آتالانتا0 - 1 کالیاری

هفته چهارم

شنبه 24 شهریور 1397

اینتر 0 - 1 پارما

ناپولی 1 - 0 فیورنتینا

فروزینونه 0 – 5 سامپدوریا

یکشنبه 25 شهریور 1397

آاس رم 2 - 2 کیه وو

یوونتوس 2 - 1 ساسولو

جنوا 1 - 0 بولونیا

اودینزه 1 - 1 تورینو

امپولی 0 - 1 لاتزیو

کالیاری 1 - 1 آث میلان

دوشنبه 26 شهریور 1397

اسپال 2 – 0 آتالانتا

هفته پنجم

جمعه 30 شهریور 1397

ساسولو 3 - 1 امپولی

شنبه 31 شهریور 1397

پارما 2 - 0 کالیاری

فیورنتینا 3 - 0 اسپال

سامپدوریا 0 - 1 اینتر

یکشنبه 1 مهر 1397

تورینو 1 - 3 ناپولی

لاتزیو 4 - 1 جنوا

بولونیا 2 - 0 آاس رم

کیه وو 0 - 2 اودینزه

آث میلان 2 - 2 آتالانتا

فروزینونه 0 – 2 یوونتوس

هفته ششم

ﺳﻪشنبه 3 مهر 1397

اینتر 2 - 1 فیورنتینا

چهارشنبه 4 مهر 1397

اودینزه 1 - 2 لاتزیو

آتالانتا 0 - 0 تورینو

کالیاری 0 - 0 سامپدوریا

جنوا 2 - 0 کیه وو

آاس رم 4 - 0 فروزینونه

ناپولی 3 - 0 پارما

یوونتوس 2 - 0 بولونیا

پنجشنبه 5 مهر 1397

اسپال 0 - 2 ساسولو

امپولی 1 - 1 آث میلان

برنامه مسابقات فوتبال سری A نیز به شرح ذیل است:

هفته اول

شنبه 27 مرداد 1397

کیه وو 2 - 3 یوونتوس

لاتزیو1 - 2 ناپولی

یکشنبه 28 مرداد 1397

تورینو 0 - 1 آاس رم

آث میلان - جنوا (معوقه)

پارما 2 - 2 اودینزه

ساسولو 1 - 0 اینتر

امپولی 2 - 0 کالیاری

بولونیا 0 - 1 اسپال

دوشنبه 29 مرداد 1397

آتالانتا 4 - 0 فروزینونه

چهارشنبه 28 شهریور 1397

سامپدوریا 1 - 1 فیورنتینا

هفته دومشنبه 3 شهریور 1397

یوونتوس 2 - 0 لاتزیو

ناپولی 3 - 2 آث میلان

یکشنبه 4 شهریور 1397

اسپال 1 - 0 پارما

اودینزه 1 - 0 سامپدوریا

کالیاری 2 - 2 ساسولو

فیورنتینا 6 - 1 کیه وو

فروزینونه 0 - 0 بولونیا

جنوا 2 - 1 امپولی

اینتر 2 - 2 تورینو

دوشنبه 5 شهریور 1397

آاس رم 3 - 3 آتالانتا

مشاهده جدول کامل س


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
ایتالیا   آتالانتا   اینتر   لاتزیو   آث میلان   ناپولی   کالیاری   یوونتوس   جنوا   تورینو   میلان   ساسولو   بولونیا   پارما   مسابقات فوتبال   کیه وو   سری A   اودینزه   سیزده آبان   سامپدوریا   اسپال   تیم فوتبال فیورنتینا  
اخبار مرتبط
سری آ؛ گرگ ها به ساحل آرامش رسیدند
پانا
ناپولی در دقایق پایانی رستگار شد
ایران اکونومیست
صدرنشینی لیورپول و یوونتوس در لیگ انگلیس و ایتالیا
شبکه خبر
سری آ/اینتر و رم به برد به استقبال سال نو رفتند
کیهان ورزشی
اینتر و رم به برد به استقبال سال نو رفتند
فرتاک ورزشی
پیروزی اینتر و رم مقابل رقبا/ توقف خانگی لاتزیو برابر تورینو
میزان
اینتر بدون هوادارانش امپولی را شکست داد
سایت جماران
اینتر و رم به برد به استقبال سال نو رفتند/پیروزی پر گل آتالانتا و توقف لاتزیو
فارس
فوتبال جهان| اینتر بدون هوادارانش امپولی را شکست داد/ رم به مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک شد
تسنیم
پیروزی یوونتوس با دبل رونالدو
برترین ها
فوتبال جهان| یوونتوس با کسب هفدهمین برد به تعطیلات زمستانی رفت/ رکوردی دیگر برای رونالدو ثبت شد
تسنیم
اینتر دریک بازی جنجالی از سد ناپولی گذشت
ایرنا
«رونالدو» یوونتوس را از شکست نجات داد
ایرنا
لیگ های فوتبال اروپا/ شروع طوفانی سولسشایر با شیاطین سرخ
کیهان ورزشی
یوونتوس قهرمان نیم فصل سری آ ایتالیا شد
ایرنا
پیروزی ناپولی و شکست میلان در سری آ ایتالیا
ایرنا
هفته 16 سری A؛ برد لحظه آخری ناپولی به لطف میلیک
همشهری آنلاین
آث میلان از پس بولونیا هم برنیامد
نسیم
هفته 15 سری A؛ پیروزی صدرنشین در بازی حساس هفته
همشهری آنلاین
فوتبال باشگاهی در اروپا
شبکه خبر
فوتبال جهان| جدول رده بندی سری A در پایان هفته پانزدهم
تسنیم
ناپولی رتبه دوم سری آ را حفظ کرد
ایرنا
هفته 14 سری A؛ پیروزی ناپولی در دقایق پایانی
همشهری آنلاین
امیدهای ناپولی زنده ماند
ایران اکونومیست
هفته سیزدهم سری آ با تساوی کالیاری و تورینو پایان یافت
ایران اکونومیست
هفه سیزدهم سری آ با تساوی کالیاری و تورینو پایان یافت
ایرنا
هفته 13 سری A؛ ادامه صدرنشینی قاطعانه یوونتوس
همشهری آنلاین
توقف بدهنگام ناپولی به کام یوونتوس
برترین ها
فوتبال جهان| توقف خانگی ناپولی مقابل قعرنشین جدول به نفع یوونتوس
تسنیم
لیگ های فوتبال اروپا/ سیتیزن ها حریفشان را گلباران کردند
کیهان ورزشی
اخبار مرتبط
bltپانا : سری آ؛ گرگ ها به ساحل آرامش رسیدند
bltایران اکونومیست : ناپولی در دقایق پایانی رستگار شد
bltشبکه خبر : صدرنشینی لیورپول و یوونتوس در لیگ انگلیس و ایتالیا
bltکیهان ورزشی : سری آ/اینتر و رم به برد به استقبال سال نو رفتند
bltفرتاک ورزشی : اینتر و رم به برد به استقبال سال نو رفتند
bltمیزان : پیروزی اینتر و رم مقابل رقبا/ توقف خانگی لاتزیو برابر تورینو
bltسایت جماران : اینتر بدون هوادارانش امپولی را شکست داد
bltفارس : اینتر و رم به برد به استقبال سال نو رفتند/پیروزی پر گل آتالانتا و توقف لاتزیو
bltتسنیم : فوتبال جهان| اینتر بدون هوادارانش امپولی را شکست داد/ رم به مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک شد
bltبرترین ها : پیروزی یوونتوس با دبل رونالدو
bltتسنیم : فوتبال جهان| یوونتوس با کسب هفدهمین برد به تعطیلات زمستانی رفت/ رکوردی دیگر برای رونالدو ثبت شد
bltایرنا : اینتر دریک بازی جنجالی از سد ناپولی گذشت
bltایرنا : «رونالدو» یوونتوس را از شکست نجات داد
bltکیهان ورزشی : لیگ های فوتبال اروپا/ شروع طوفانی سولسشایر با شیاطین سرخ
bltایرنا : یوونتوس قهرمان نیم فصل سری آ ایتالیا شد
bltایرنا : پیروزی ناپولی و شکست میلان در سری آ ایتالیا
bltهمشهری آنلاین : هفته 16 سری A؛ برد لحظه آخری ناپولی به لطف میلیک
bltنسیم : آث میلان از پس بولونیا هم برنیامد
bltهمشهری آنلاین : هفته 15 سری A؛ پیروزی صدرنشین در بازی حساس هفته
bltشبکه خبر : فوتبال باشگاهی در اروپا
bltتسنیم : فوتبال جهان| جدول رده بندی سری A در پایان هفته پانزدهم
bltایرنا : ناپولی رتبه دوم سری آ را حفظ کرد
bltهمشهری آنلاین : هفته 14 سری A؛ پیروزی ناپولی در دقایق پایانی
bltایران اکونومیست : امیدهای ناپولی زنده ماند
bltایران اکونومیست : هفته سیزدهم سری آ با تساوی کالیاری و تورینو پایان یافت
bltایرنا : هفه سیزدهم سری آ با تساوی کالیاری و تورینو پایان یافت
bltهمشهری آنلاین : هفته 13 سری A؛ ادامه صدرنشینی قاطعانه یوونتوس
bltبرترین ها : توقف بدهنگام ناپولی به کام یوونتوس
bltتسنیم : فوتبال جهان| توقف خانگی ناپولی مقابل قعرنشین جدول به نفع یوونتوس
bltکیهان ورزشی : لیگ های فوتبال اروپا/ سیتیزن ها حریفشان را گلباران کردند

 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.